W CZYM MOŻEMY POMÓC

ROZWODY

  • Przygotujemy pozew o rozwód i będziemy reprezentować Państwa w postępowaniu sądowym o rozwód,
  • Doradzimy czy są szanse na rozwód z orzeczeniem o winie oraz jakie są konsekwencje prawne orzeczenia winy jednego z małżonków,
  • Przeprowadzimy negocjacje z małżonkiem,
  • Wskażemy jak zgromadzić dowody w sprawie,
  • Zabezpieczymy Państwa interesy dotyczące alimentów i kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania rozwodowego w sądzie,
  • Doradzimy zarówno osobom uprawnionym do żądania alimentów i zobowiązanym do ich płacenia, jak również będziemy reprezentować Państwa w sądzie w sprawach dotyczących alimentów,
  • Zadbamy o uregulowanie w najkorzystniejszy sposób kontaktów z dzieckiem,
  • Doradzimy czy są podstawy do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz będziemy reprezentować Państwa w takim postępowaniu.