W CZYM MOŻEMY POMÓC

PRAWO UMÓW

  • Przygotujemy projekt umowy należycie zabezpieczający Państwa interesy,
  • Dokonamy analizy prawnej projektu umowy i wskażemy zapisy które mogą naruszać Państwa interesy,

Będziemy reprezentować Państwa w sporach związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.