W CZYM MOŻEMY POMÓC

PRAWO SPÓŁEK

  • Założymy i zarejestrujemy spółkę,
  • Opracujemy projekty umowy spółki, statutu, uchwał,
  • Opracujemy wnioski dotyczące wpisu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Przeprowadzimy proces łączenia, podziału lub przekształcenia spółki,
  • Będziemy reprezentować Państwa w sporach ze wspólnikami oraz w postępowaniu upadłościowym i układowym,
  • Będziemy doradzać w zakresie problemów prawnych związanych z bieżącą działalnością spółki.