W CZYM MOŻEMY POMÓC


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/templates/przymiarki_radcy20140429/functions.php on line 174

PRAWO CUDZOZIEMCÓW

  • doradzimy w sprawach legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • podejmiemy się prowadzenia w imieniu cudzoziemca spraw o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ubieganie się o pobyt stały - Karta Polaka, przedłużenie wizy krajowej, wpis do ewidencji zaproszeń, wydanie/wymiana karty pobytu, rejestrację stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  • reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Organem I instancji (Wojewodą), w postępowaniach odwoławczych przed Organem II Instancji (Szefem ds. Cudzoziemców) jak również w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • doradzimy w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego
  • udzielimy wsparcia w sprawach dotyczących nabycia nieruchomości przez cudzoziemca
  • oferujemy usługę prowadzenia obsługi prawnej przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców