W CZYM MOŻEMY POMÓC

PODZIAŁ MAJĄTKU

  • Przygotujemy wniosek o podział majątku wspólnego i będziemy Państwa reprezentować w sporze o podział majątku wspólnego,
  • Będziemy reprezentować Państwa w negocjacjach w przypadku, gdy jest możliwość ugodowego dokonania podziału poprzez zawarcie umowy miedzy małżonkami,
  • Doradzimy czy istnieją podstawy do żądania nierównych udziałów w majątku wspólnym.