SPORY SĄDOWE

  • oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania Klientów (przedsiębiorców i osób fizycznych) w sprawach sądowych.
  • zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami administracyjnymi włączając Naczelny Sąd Administracyjny, sądami polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.